Jakość kształcenia

Legislacja krajowa

Akredytacja

Legislacja wewnętrzna


Materiały archiwalne (w zakresie standardów kształcenia obowiązuja dla studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020)

Legislacja krajowa 

Akredytacja


Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (archiwum)
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia 
powołanie WZJK
powołanie WZJK tekst ujednolicony po zmianie składu w roku 2016